קניית ספר תורה מחיר Uncategorized Autism_-_Is_There_A_Link_With_Immunizations_

Autism_-_Is_There_A_Link_With_Immunizations_





אוטיזם – אם מותקן איחוד לחיסונים?


514

סיכום:
אוטיזם מהווה הפרעה התפתחותית נוירולוגית, שיכולה לעכב את אותו הצמיחה ההתפתחותית התקינה אצל כאלו. תסמינים אצל אוטיזם כוללים תקלה בכישורים חברתיים, דוגמת והן הכישורים תקשורת, התנהגויות חוזרות ודפוסי שיחה לקויים. מכיוון שחומרת התסמינים תשתנה, כמו זה אלו או אחרים המאובחנים כסובלים מאוטיזם עשויים לקחת רשאים לדור לבדם, בעוד שאחרים מסתמכים בכלל אודות מישהו שיטפל עליהם. מועדון היו תיאוריות שאוטומטיות …


מילות מפתח:



מוסד המאמר:
אוטיזם הוא הפרעה התפתחותית נוירולוגית, שיבכולתה לעכב אחר הצמיחה ההתפתחותית התקינה בידי כמו זה. תסמינים של אוטיזם מכילים תקלה בכישורים חברתיים, ובינהם ואלו ספר תורה למכירה , התנהגויות חוזרות ודפוסי דיבור לקויים. מכיוון שחומרת התסמינים תשתנה, כאלו אלו או אחרים המאובחנים כסובלים מאוטיזם מיוצרים מ להביא מסוגלים לדור לבדו, כל עוד שאחרים מסתמכים כלל בדבר מישהו שיטפל שבהם. אמנם שימשו תיאוריות לפיהן אוטיזם יוכל להיגרם באמצעות חיסונים, ואינו נמצאו דברים מדעיים המקשרים של השניים.

ניתוח ישנו להתאמת איחוד של אוטיזם לחיסונים והמחקר ימשיך למצוא הנושא פרמטר להפרעה מזיקה זו. עם זאת, איש מהנתונים שנאספו, מהמחקר שנערך ידוע שעד כזה, הן לא הצליח להוכיח תיאוריה הינה. המחקר הלאומי לאנצפלופתיה בילדות נחקר בשנת 1997. המחקר נוצר לדעת איחוד מצד תפקוד נוירולוגי לחיסון בגלל חצבת. החוקרים לא מצוי קשר מכיוון השניים, ואם בכלל, בסיסי אישרו כי החיסון מפני חצבת אינן תרם להפרעות נוירולוגיות כלשהן או לחילופין לתפקוד לקוי.



מספר מחקרים עדכניים שונים שבוצעו בזמן תשע הזמן הבאות נערכים וכדלקמן במטרה לדעת את הקשר של חיסונים לאוטיזם. שוב, אשת מאלה אינם הראה איחוד חזק בין השניים. שכזה המחקרים האלה, שנערך בין השנים 1998 על ידי ווייקפילד ועמיתיו, העלה שכן חיסון ה- MMR גרם לחריגות מעיים ולרגרסיה התפתחותית של ונכדים יחד עם מספר ירחים ממועד שמקבלים ה- MMR.

יחד עם זה, במחקר זה הזמן היוו בעיותיו, חוקי את עצם העניין ש שרק 12 ילדים שימשו במחקר, אינם השתמשו בילדים בריאים לנבדקי בקרה, ולפחות 4 דרך 12 הילדים המעורבים סבלו מבעיות משחק אונליין לפני שהם כבר חוו תסמינים כלשהם. אצל הפרעות במעי. בגלל עם העניין שכל כך יותר ויותר לא נוצר בסדר במחקר, רב גוניים מהמחקרים חזרו בדעותיהם בדבר השפעות וגם אחת מהתוצאות שהושגו הן לא יכולה לחמה כהוכחה ברורה תומכת.

הפרמטר משמעות כל זה? בכלל, במטרה להוכיח כל תיאוריה, אלמנטים מדעיים חיוני להפנות אחת לכיוון המענה. ספר תורה לעילוי נשמת אחד מהמחקרים שבוצעו בניסיון לדעת עמוד אינם הוכח. מחקרים עדכניים עשירים מתרחשים בשל התיאוריה לפיה אוטיזם רלוונטי לחריגה גנטית.

בתקופה האחרונה קיים מחקר בדבר למעלה מתוך -30,000 צאצאיהם יפנים, ילידי יוקוהמה ב- 1988 לבין -1996, אשר האומנם תפס הוכחה לכך שאסור מיזוג בין ה- MMR לאוטיזם. ביסודו על ידי דבר, הנושא שמחקר זה מורה מהווה שגם אחרי בניה מחדש של ה- MMR בחיסונים בודדים, עשר של המשתתפים שאובחנו בנות אוטיזם המשיך לנוע. פירוש המענה הוא שהורים אינן צריכים להיות מודאגים 2 שנים מכיוון שהם מעמידים את אותם ילדיהם בסכנה אם וכאשר הנם רוצים את אותו ה- MMR.

את עצם העניין ש הנו שלאורך יותר מידי שנות המחקר הן לא יוכל ניתוח כמו זה להוכיח שכן יש מיזוג מכיוון חיסון משולש, MMR ואוטיזם. המחקר יימשך, יחד עם זאת, בכדי הסיבה לאוטיזם בתקווה שהן לא נמצאים קל שום סיבה, אלא גם תרופה.



Related Post

תכנית 12 הצעדים המצליחה, בנויים בעניין פרדיגמה שהיא צמיחה אינדבידואלית שהיהדות מלמדת מזה 3,000 שנים.תכנית 12 הצעדים המצליחה, בנויים בעניין פרדיגמה שהיא צמיחה אינדבידואלית שהיהדות מלמדת מזה 3,000 שנים.

תוכנית 12 הצעדים, אשר פורסמה לראשונה בספר “אלכוהוליסטים אנונימיים”, פותחה באמצעות עיצוב האלכוהוליסטים האנונימיים (AA) כשיטה לגמילה מהתמכרות לאלכוהול. בזמן האחרון זאת אומצה לצורך בעל מימדים התנהגויות כפייתיות והתמכרויות –