קניית ספר תורה מחיר Uncategorized ASE_PERM_Regulations_Published

ASE_PERM_Regulations_Published

החוקים של ASE-PERM פורסמו
סופרת: אנה קפילי
google.com/articles/computers_and_internet/article_1129.shtml
תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:08
קטגוריה: מחשבים_אינטרנט
מאמר:

רשויות עבודת השיפוצים (DOL) פרסם בשנים האחרונות את התקנות לתוכנית ניהול הבדיקה האלקטרונית שלה (PERM) אחרי 2 שנים. התקנות ייכנסו לתוקף בשנת 28 במרץ 2005.
16 בפברואר 2005 – העסק הביצוע (DOL) פרסם בתקופה האחרונה את אותם התקנות לתכנית שליטה על הבדיקה האלקטרונית שלה (PERM) כעבור שנתיים. התקנות ייכנסו לתוקף בשנת 28 במרץ 2005.
כשר ה- PERM הוצעו לראשונה במאי 2002. גם נוצרו במטרה לייעל את ערכה ל הסמכת הקבע של החברה שלכם, ובכך להעניק פתרון לצבר אישורים הפרויקט החדש.
PERM הוא כל הליך דיגיטלי שישמש להעברת ועיבוד שאיפות להסמכת עבודה להגירה בנויה העסקה קבועה.
כזו השינויים המשמעותיים מאד בפרוייקט, על פי כשר ה- PERM המעודכנות, ישמש פעילות ההחלקה בקרב 45 ואפילו עד 60 ימים רבים עבור רצונות שהוגשו אלקטרונית בידי PERM. המשמעות מהווה ש- DOL מצפה שהתיקים שהוגשו יוחלטו עם 45-60 יום. כמה עולה ספר תורה העכשווי מסוגל להימשך ואפילו עד 3 (3) שנות עיבוד לדרישות להסמכת עבודה. שיש להן תקין ה- PERM החדשות, DOL טוענת של ללא כל ספק תזרז את אותן הפינוי ותספק אחר המהלכים לערוך את הצבר האינטרנטי יחד עם סיטואציה זריז.

מצליחים להחזיק יוכלו להגיש מסמך אלקטרוניקה השיטה שנקראת אתר של על ידי DOL כאשר הכלל ייכנס לתוקף בחודש מרץ. בנוסף, מצליחים להחזיק זכאים גם להגיש דרישות להסמכת עבודה באמצעות שליחתן בדואר באופן ישיר למרכז העיבוד המרכזי הזמין. יש הרבה רישום בכתובת http://www.workforcesecurity.doleta.gov/foreign.
חלק מהתכונות העיקריות בתקנות PERM המעודכנות כוללות:
1. המתארת את המעסיק לתת תשלום לבן אדם הממומן מינימום 100% מהשכר הרווח בעבור המקצוע כמו שקבע DOL.
ספר תורה למכירה . בדבר המעסיק לספק את אותו הטענות הבאות לגיוס: (א) פרסומת לשתי מהדורות עיתון ביממה ראשון; (ב) לעשות כמה דרך גיוס נוספים כצורות שיווק אתרים חלופיות. למשרות הדורשות מעשה ותואר מתקדם, חיוני למעסיק להמשיך מודעה בעיתון ארצי או שמא קידום בפרסום בעיתון ראשון אחד; (ג) לעשות הזמנת עבודה לאורך 24 ימים על ידי ה- DOL לתפקיד הנעשה בידי.
3. המעסיק חשוב לספק גיוס מכיוון השאר לפסילת מועמדים, פיטורים וביקורת.
4. מעסיק שיש להן עשר קליינטים או שמא לא ממש נדרש לתעד יותר מידי איחוד משפחתי מצד עובדיו לאדם הממומן.
5. ה- DOL עלול לבדוק והיה אם התפקיד פתוח לעובדי המשרד אמריקאים אם לאו אם מדביר מוסמך "נדרש" לשאת בעול תשלום העלויות של משפט.
6. מעסיקים זכאים למשוך ולהגיש צרכים אישורי עבודה שוב, יחד עם הגנה בדבר יכולה להאריך ההגשה מקורי. יחד עם זאת, שאיפות שנמצאו שאין להם "הזדמנות תעסוקה זהה" יוסרו ויוגשו יחדש בתבנית עשויה להאריך הגשה חדש.
Related Post

שוב לבית מגורים הספר: קווי הנחיה לקניות 498 סיכום:אפשר לחשוב ש מכירות עוד פעם לנכס הצבע מתעוררות בערך בו ברגע שילדיכם עוזבים רק את בתים הצבע לקיץ. בעבור אבא או