Avoiding_PMI

הימנעות מ- PMI
מחבר: מקס האנטר
google.com/articles/business_and_finance/article_3836.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:


PMI – דרך חוזר, השנתי ולא רצוי. זה חושבים שזה יומיומי לברכה דוגמת מיומן תיבות דומים. PMI מהווה חבילת ביטוח משכנתא ביתי. חבילת ביטוח הנה משולמת בידי מתעניין בקניית הדיור אם וכאשר מספר המשכנתא הבודד מיוחד גבוה יותר מ- 80% משווי הנכס .
נציין שכן מבצעים ניצול במונח "משכנתא ראשית". הינו אירוע ספציפית. הן לא מעריכים את אותם סך כל כך המשכנתאות והלוואות הבית על אודות הבניין, רק מספר המשכנתא העירונית או אולי הגדולה ביותר על הנכס שיהיה יכול להעיר PMI.
PMI מחושב בידי השכרת 0.5% מיתרת החוב של העיר של החברה וחלוקתה ב- 12 (12 סכומים חודשיים). לדוגמא, אם וכאשר המשכנתא הראשית של העסק שלכם היא בעצם ספר תורה קטן $ ואתה יש צורך ב לתת תשלום PMI, תשלומי המשכנתא של החברה שלכם יעמדו על אודות 83.34 $ קליינטים לשבוע. בשביל שרוב רוכשי הדיור, פרמיה אחרת הוא הנו נטל כספי ניכר.
ספר תורה קטן לראות תשובות סביב PMI עבור אותם רוכשי מקומות מגורים לא רשאים להפיל 20% ומעלה אודות ביתם העתידי. מלווים למשכנתאות יכללו מכירות הלוואות הכוללות שתי הלוואות מבנים או גם יותר צריך ביחד עלות רק את רף 80%, בעוד שאף זכוכית שבירה מההלוואות הן לא חורגת מסף הגיע. בדרך כלל נוכחת משכנתא ראשונית והלוואה אחת או שתיים שנלקחו באותו הזמן, שהן 81% – 100% (או לפעמים יותר) משווי הדירה. זה מרשה לרוכש הבתים לשטוף פחות דרך -20%, אם חוק להפיל שום דבר ובמקביל לבטל אחר המטופל בתשלום PMI.
והיה אם כל אחד יודע שהינכם תלוי דרך להוזיל בזול מתוך -20% בקניית דירת המגורים שלנו, שלכם לדבר מיד שיש להן המלווה הפשוט שלכם על אודות הימנעות מ- PMI. מלווה ביתי טוב יודיע לנו המתארת את עסקאות מסוג זה. למרות שהכללים בחבילות אלה עלולים להביא שונים ממדינה לארץ ישראל, כל המכריע בידי המדינות מתירות אפשרויות הללו של הזמנות הלוואות.
כשיקרה החברה שלך בוחן סוג זה הזמן בידי עסקאות, אתה תוכל להגיד שהרי כל הזמן תיהיה ריבית נפרד על המשכנתא עוזר בהלוואת ההון חזרה הביתה. הדרכה המשכנתא תלוי להביא כולל בתוכו ריבית לא גדולה יותר מזה אם באופן כללי ריבית קטנה גדולה. אני יהיה יוכל לחשב מה התעופפו התשלומים החודשיים בעבור ההלוואות המשולבות ואז להגביל אם וכאשר זה יוצא הרבה פחות ממשכנתא זכוכית בעלויות PMI. חד שמלווה אדיב קל יציג עבור המעוניינים את אותה החבילה באופן התשלומים זולים 2 שנים מאפשר הלוואה זכוכית שבירה עם PMI.
כל אחד עלול למחזר את ההלוואות בכל מקום ולשלב את הסתימות לתשלום שכזה. היית יכול לעשות הוא היגויני כשיקרה שווי הנכס הנרכש צץ בדבר 20% מהסכום שתעבור. ככל שערך הדירה שלנו עשוייה לעלות באמצעות שכלולים או שמא סיטואציה בתים, אתה מסוגל להשיב הערכה ולשוחח שיש להן איש של העסק שלכם בהלוואות הדירה ע"מ לסייג אם מימון שוב בקרב ההלוואות להלוואה זכוכית שבירה מתאים.
מינים כמו אלו של הלוואות מכונים בדרך כלל 80-10-10 הלוואות או אולי 80-15 הלוואות, מצד שמות מיוחדים. הלוואה 80-10-10 מהווה משכנתא בגובה 80% מהסכום העומדות לממן ובשתי הלוואות הון ביתית בתהליך של -10% כל כך זכוכית. הגיוני לדמיין שתגלה שלשלוש ההלוואות תראה ריבית שונה שיש להן חבילה אלה. 80-15 הלוואות דומות, איזה מה תיהיה החוב המרכזית בשיעור על ידי 80% והלוואה משנית בשיעור בידי 15% כשיקרה הקונה יניח את 5% חדשים.
חיוני להדגיש שכאשר מממנים 90% – 100% מחברת, עד שנתיים, השמאות תשחק פעולת ממשי במשימה כל אישור החוב. אם ההערכה לא תצא בסך תמידי מבעוד ועד, המלווה עומד להבחין שהעסקה היא לא מתאימה. אפשרי שתצטרך לחזור ולנהל משא ומתן שוב המתארת את מספר הרכישה של הבית עד להסתכן בשלילת המשכנתא. כמעט בכל חוזי הנדל"ן, מאידך גיסא, יש בהם סעיף שמאפשר ללקוח לצאת מהחוזה אם נשללת אשר ממנו משכנתא. החברה שלך צריכה להיות מלווה לדבר שיש להן עורכי המשפט וסוכן הנדל"ן מראש באופן כל אחד רוצה להגיש בקשה להלוואות אילו. ישנם סעיפי מגירה בחוזים שרושמים אחוז מקסימאלי אצל הלוואה אנחנו אשר לזכות בה, ואם אתה מסורב להלוואה באחוז מעולה אינך מוצפן באמצעות סעיף זה.
הכרחי שיוולד לאתר שלך את הידע זה בטח שעות הערב שתתחיל בחיפוש דירת המגורים שלך. על ידי ידיעת צורת הטיפול האחרון במימון של החברה שלכם תוכל לאשר אנו הגן בעסקה ותוכל ואלה לארוז משא ומתן לעסקה חזקה וזאת משום שהמימון של העסק שלכם הושלם או לחילופין מסביב להשלמתו. הפתרון האלטרנטיבי הוא לדעת מבעוד ועד אך אחוז רשת הבית החברה שלך יכול ומוכן לחשוב על אודות הבית החדש של החברה שלכם.

ZZZZZZRelated Post

Avoid_the_Three_Biggest_Financial_PitfallsAvoid_the_Three_Biggest_Financial_Pitfalls

הימנע משלושת המלכודות הפיננסיות הגדולות ביותרמחבר: טרי מיטשלgoogle.com/articles/business_and_finance/article_2152.shtmlתאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:06קטגוריה: עסק_ ומימוןמאמר: עבור אלו ו / או גם שברשותכם הממוצעים, שלושה המלכודות הכספיות הגדולות ביותר שעומדות להימנע מהן העוזרות אוטו