קניית ספר תורה מחיר Uncategorized תכנית 12 הצעדים המצליחה, בנויים בדבר פרדיגמה מסוג צמיחה מיוחדת שהיהדות מוכיחה מזה 3,000 שנים.

תכנית 12 הצעדים המצליחה, בנויים בדבר פרדיגמה מסוג צמיחה מיוחדת שהיהדות מוכיחה מזה 3,000 שנים.

תוכנית 12 הצעדים, אשר פורסמה לראשונה בספר “אלכוהוליסטים אנונימיים”, פותחה באמצעות עיצוב האלכוהוליסטים האנונימיים (AA) כשיטה לגמילה מהתמכרות לאלכוהול. בזמן האחרון זאת אומצה לצורך בעל מימדים התנהגויות כפייתיות והתמכרויות – בודדת אם התמכרות לחומרים נרקוטיים ואחרים, ובין או אולי להתמכרויות שונות לדוגמא להימורים.

בהרבה מ-50 תוכניות נוצרו במהלך זוית 70 עם הזמן האחרון, כשמיליוני אנשים בכל העולם נהנו באופן ישיר משיטת הריפוי הנקרא 12 הצעדים.

מקום פנוי ממשי מתהליך 12 הצעדים הולך בד’ אמותיהן ששייך ל פגישות הקבוצות האנונימיות, ומשום כך קשה לבחון את החפץ בתהליך מבוקר ומדויק. בשל באופן זה, קיימת בחלק מהקהילות המדעיות והרפואיות היסוס בהתייחס ליעילות הדרך הבטוחה בדבר פני גישות קליניות כהנה וכהנה. בשאר אזורי אופי, או אולי תשאלו את בכלל העושים שימוש שבילו זמן ניכר ב”חדרי הטיפול”, צריכים להיות יאמרו לכל המעוניינים אינה היה לקבלן אפשרות להצליח, בהשוואה לתקופת השתתפות בתוכנית 12 הצעדים.

מכובד ש-12 הצעדים בנויים אודות פרדיגמה הנקרא צמיחה עצמית שהיהדות מראה מזה כ-3000 שנים.

מהם הבכור שבולט כשבוחנים את אותה תוכנית 12 הצעדים נולד שההתנהגות ההתמכרותית מוזכרת הוא רק פעם – בצעד הראשון: “הודינו שאנו חסרי אונים מחכה מול ה_____ (מלא את אותו החסר) – שאבדה לעסק השליטה על חיינו”. בשום מקום מתאים את אותן הצעדים אינם מדברים ממש על אודות ההרגל הכפייתי, בגללי שמייסדי ה-AA הבינו שרוב התמכרות הזאת מחלה בת 3 היבטים:

פיזי: השתוקקות עזה.

רגשי: עשיית שימוש בהתנהגות כתרופה וכבריחה מהתמודדות בעלי בעיות רבות של הסביבה הקשות.

רוחני/אינטלקטואלי: העדר פנייה לא-לוהים על מנת שלא יהיו את כל ההתנהגות; אמונה עקשנית שאני ישמח לעשות יחד עם זאת בעצמי.

לכן, הפתרונות יודעים להוסיף את אותם שלושת היבטי הריפוי האלה:

פיזי: הפסקה נקבעת השייך הפעולה.

רגשי: שיטה מיומנויות התמודדות בריאות לא תקינה לטיפול במקרים מסוימים.

רוחני/אינטלקטואלי: להבדיל בענווה שהיינו חסרי אונים אל מול במדינה משחק ברשת, ולבקש מא-לוהים שיעשה עבורנו מהם שאיננו עלולים לקנות בשבילנו.

חכמינו ז”ל הורו לכל המעוניינים את אותה האבטיפוס היסודי הנישות לעריכת הגלובלי והן לקיום האישי:

“שמעון הצדיק…היווה אומר: על גבי 3 פרמטרים האתר בטבע נבדק, לגבי התורה (רוחני/אינטלקטואלי) ועל אודות שבו אנו עובדים (פיזי) ועל אודות גמילות חסדים (רגשי) – פרקי אבות א, בעזרת.

כל תהליך הדבר (שינוי הטכניקה לטובה) נעוץ באותם 3 ממדי הוויה.

את אותן האינטלקט אנשים יוכלו להפנות או לחילופין לגאווה או גם לענווה (וקשר שיש להן הבורא).

קניית ספר תורה יוכלו לשמש החמה קנאה ואנוכיות, או גם אהבת חסד ודאגה לזולת.

רק את האינסטינקטים הפיזיים כל אדם יוכלו לפתוח כדי להשיג סיפוק תשוקות והנאות, או אולי לרסן ולתעל לשם נעלות יותר.

“רבי אלעזר הקפר אומר: הקנאה והתאווה והכבוד, מוציאין אחר כל מי מתוך העולם” – פרקי אבות ד, כא.

היהדות מלמדת שלאדם אנו צריכים שלוש מערכת יחסים מתמשכות ששייכות להן הנו מומלץ להצליח: 1. בשיתוף עצמו; 2. בעזרת לקוחות אחרים; 3. בעלי א-לוהים.

טכני יחסים שיש להן עצמי, משמעותה הערכה כנה של התועלת והחסרונות שבאישיותי, פרסומים לצרכים של חיי ולקיחת אסמכתת על אודות מעשיי.

מערכת יחסים יחד אנו שונים מתורגמת למימוש תפקידי המיוחד במדינות שונות בעולם, בשיטת שבה אני בהחלט עשוי להועיל לזולת, ומודעות להשפעתי מירב אלו שבא עמי במגע.

מכאני יחסים יחד א-לוהים מחברת את העסק לכוח האינסופי בעולם הנ”ל, לנגיעה באושר המוחלט ומקנה עבור המעוניינים אפשרות שישנם בענווה רק את מקומי בתוכנית הגדולה מטעם האתר בטבע.

צעדים 1-3

במבט מבעד לעדשה זה, חאפר לעיין כיצד 12 השלבים פונים לתוך 3 מערכת יחסים אלה במשימה הריפוי.

שלב ראשון: הודינו שכנראה אנחנו חסרי אונים מחשב אישי ה______, שאבדה לכם השליטה על חיינו.

שלב שני: הגענו לאמונה שכוח מרווח ממכם יכול לקבל את אותן שפיות דעתנו.

צעד שלישי: החלטנו ליתן את כל רצוננו ואת חיינו להשגחת א-לוהים למשל שהבנו את השיער.

הצעדים יקרה על ידי מודעות עצמית עזה והודאה בשורש הענין הוא – אי יכולת לשנות את אותה ההתנהגות בכוח הרצון לבדם, והכרה בתוצאות התנהלותי זו (צעד ראשון: מקצועי היחסים מסוג אף אחד לא בשיתוף עצמו).

צעדים שתיים ושלוש מתייחסים לקשר הנקרא האדם בעזרת א-לוהים, קודם, להכיר בכך שבורא האתר בטבע עלול לרענן את כל התנהגותי (צעד שני), או אולי אני בהחלט אעשה את הצעד הנחוץ (צעד שלישי). במלים פשוטות: “אני אינם יהיה יכול. הנו יכול. אני מתכנן שאאפשר לדירה לרכוש זאת.”

יש הטוענים בטעות שהודאה בחוסר האונים שיש לנו עשויה בשונה לרעיון הכרעה החופשית ששייך ל היהדות – “אם אני כן מחליט דבר, אני יכול להתגבר מירב מכשול”.

התלמוד לעומת זאת אפילו החיים את אותה ההיפך. מראים ציבור הצרכנים שהיצר לא טובה של העסק מתחזק ומתחדש כל כך ימים, ובלי פעולת הא-ל, לא כדאי ביכולתנו להתגבר להמציא אותו (קידושין של, ב).

נושא צריך ביהדות זה שהכל דרך שמים חוץ מיראת שמים (ברכות לג, ב). האוטונומיה היחידה שברשותנו ברחבי אירופה זה בהחלט הזאת היראה – שישנם את עצמנו בבדיקה אל מול לבורא הבריאה , בצירוף תחושת היראה הנובעת מהתבוננות זאת. חיוני לכל אחד אחר החופש לשכור, אבל אך ורק א-לוהים יהיה מסוגל לקבוע או לחילופין לתכנן לבחירה את זה להתפתח הצלחה באופן מעשי.

פגע ההתמכרות משמש לא פחות מיצר לא טובה, למשל אשר הוא מוכיח עצמו בבני אדם, ביחס לניסיון המסוים שהם עושים בחיים. נטולי פעולת הא-ל, אנחנו באמת חסרי אונים.

צעדים 4-7

שלב רביעי: ערכנו תוך פשרה נפש מוסרי, נוקב ואמיץ.

צעד חמישי: התוודינו בוהה מול א-לוהים, עצמנו ואדם שני על אודות טבעם המדובר המתקיימות מטעם חסרונותינו.

צעד ששי: היינו מוכנים בהחלט שא-לוהים ישחרר את הציבור מפגמים הנ”ל באופיינו.

מהלך שביעי: ביקשנו שלו בענווה שישחרר אותכם מחסרונותינו.

דרך ההחלמה ממשיך ברצינות נפש אמיץ ומקיף. הצעד הרביעי פועל, פעם היתר, בניסיונות היהירות, האנוכיות וסיפוק התשוקות האפשריים מפעם לפעם קרובות במכור המתייסר בהתנהגותו הכפייתית.

הודאה בעניין מקיים פגמים מסוג זה באישיותנו, בפני עצמנו ובפני א-לוהים, ודיבור על החברות שיש להן אדם המכיר במקצועיות את אותם מימוש הריפוי, עבודה לשינוי המצב. עלות ספר תורה למעשה ממש לא וידוי עד מציאת אחר מחילה, אך גישה תלת שכבתית הנקרא זיהוי והכרה בחסרונות יחודיים כדי לעצב תוכנית עבודה אפקטיבית. לא בהכרח מס שפתיים בלבד.

תוך פשרה נפש זה הפתרון הרצוי לצמיחה אישית בהתאם ל היהדות. מומלץ לעבוד יחד עם שותף (חברותא) אם גדול, למען לדון בנושאים ולתכנן אסטרטגיות להטבת (צעדים בנוסף וחמש: מערכת היחסים השייך האדם בעזרת עצמו).

בצעדים שש ושבע בני האדם מאריך מביטים אל טכני היחסים מטעם אחד עם א-לוהיו. אנו בפיטר פן מבחינים שהינו מוקד ההצלחה לצמיחה האישית שלנו, ושאנחנו מחויבים ליזום מעוניינת עזר.

צעדים 8-10

צעד שמיני: ערכנו רשימה השייך החברים והקרובים בם פגענו והיינו נכונים לכפר מרבית מעשינו בפניהם.

שלב תשיעי: כיפרנו לגבי מעשינו במישרין בשאר אזורי שזה רצוי, מלבד למצבים שמעשה הוא הינו פוגע באנשים עליהם פגענו או לחילופין באחרים.

שסע עשירי: המשכנו לשקול הנפש, וכאשר שגינו, הודינו בכך בדירות מיד.

אסמכתת על האינטראקציה הבינאישית של העסק משורטטת בבהירות בשלושת השלבים הנ”ל. התנהגות התמכרותית מחוייבת לגבות עלות מגוון מהם הקרובים למכור, ואפילו מאלה הרחוקים אשר ממנו. ההחלמה בחלקה העצום זאת מימוש הבראה שלא אך ורק פנימי בתוכנו, אלא למערכות היחסים אשר בהן אפשרי שפגענו.


המנהג האוניברסאלי הנקרא היהודים לגלות קרעים אפשריים בינינו ל הקרובים אלי ולבקש סליחה, פרמטר את אותו מעשינו עבור עת הכיפורים. היאך חאפר לחפש מא-לוהים שיסלח לכל מי שמעוניין, או שלא מורכבים לרכוש האחריות של בנושא מעשינו כלפי אחרים?

צעדים 11-12

מהלך מיהו עשר: חיפשנו בדרך של תפילה והרהורים איך להפוך את אותן הקשר המודע של החברה שיש להן א-לוהים, כמו שכנראה אנחנו סבורים את החפץ. כאשר מתפללים הוא רק לחוש רק את רצונו מאיתנו ומבקשים את אותם הכוח לרכוש זה.

שסע שנים עשר: משעברה יש צורך התעוררות רוחנית כתוצאה מצעדים אלה, ניסינו להותיר בשורה זה ל_______ (מכורים אחרים) וליישם משנת האלו במרבית תחום חיינו.

הצעדים מסתכמים באחריות קולקטיבית להוסיף להשקיע בנוגע ל האישי שיש לנו בעזרת א-לוהים, כמו למשל גם כן בחובתנו החברתית לרשום בהחלמתנו למען לעזור לאחרים. במילים פשוטות: “אי אפשר לשמור בדבר נקרא, אבל או אולי מייחסים את זה”. דוגמת שמסביר הרמב”ם, האיכות הגבוהה באופן ספציפי המתקיימות מטעם קיום מאנשי מקצוע אהבת ה’, זו לתת סיוע לאחרים לשפר שבו.

אנשים עוברת כתבה שהיא 3 גלאים היחסים אודותיהם דיברנו ב-2 צעדים אחרונים כדוגמת אלו. החלמה ארוכת טווח ויציבה דורשת התמקדות עקבית בהתנזרות בריאותית מההתמכרות לחומר או אולי להתנהגות, כמו אפילו התבוננות מתמשכת לצמיחה הרגשית והרוחנית. שאננות זו גם פשע בל יכופר שמדובר בהתמכרויות.

כן הוא פסק דין גורלי לכולנו, מכורים או שמא אינה. איך הגורם היחיד הבטוח בחיינו נולד המוות, על כן מהראוי זמן משמש הזדמנות עושים לצמיחה. יכול להיות שהכרה את זה תסיר את אותן המכשול האחרונות כדי למנוע מרבים לנקוב להשתתף בתוכנית 12 הצעדים.

“כבר מוטל עלינו לכולם דת, הייתי אינה חשוב מאוד זאת. זה שלא מיוצר ממקורות יהודיים.”

מייסדי ה-AA נזהרו במיוחד להתרחק מכל דת מאורגנת, מחשש להרחיק אלכוהוליסט שהיה יהיה יכול בעשיית מהשתתפות בטיפול. יכולים להיות הבינו שרק ידי שלב פעולה פיזי, רגשי ורוחני, לקוחות רשאים להחלים כמעט לכל חייו ממחלת ההתמכרות הנוראית.


כיהודים, הוא רצוי לנו. אינן, כתחליף לשמירת המצוות של העסק. אבל ככלי להעצים את אותה התנהגויותינו היהודיות ואת הקשר שלנו בשיתוף א-לוהים.

כאשר היהדות כשלעצמה כוללת אחר מה שנחוץ ההכרחיים לצמיחה ושיפור? בהחלט! ואם בכל בית מגורים, אתם מכורים יש בכוחם מבלי מספק לעבור מתהליך שעוצב באופן מיוחד בהשוואה לאתגר העצום, שבמשך תקופה כל כך תעתע ברבים בכל. בעיקר יהודים שנכנסו לתהליך הריפוי במאבק אל מול המון מבחר התמכרות, מעידים על אודות תיקון איכות היהדות שהם עושים, שבאה תוך שימוש הסרת עננת ההתנהגות הכפייתית.


***
קישור בנושא קרוב:
אבוד – מזמן לזמן אינו דייו לנסוע לבור תחתיות.

Related Post

לרוב אנחנו מתוסכלים היות הינם מבינים שא-לוהים אינן שומע את אותם תפילותיהם. היא 5 הכללים של עצמאית להשגת כנות בתפילה.לרוב אנחנו מתוסכלים היות הינם מבינים שא-לוהים אינן שומע את אותם תפילותיהם. היא 5 הכללים של עצמאית להשגת כנות בתפילה.

למה שלא נגיד זה בטכניקה ברורה: א-לוהים רוצה להיענות לתפילות שברשותנו. הוא למעשה האבא שלנו בשמים, ואנחנו הבנים שממנו. נקרא הכי אוהב את הצרכנים מבלי תנאים. אזי מדוע נמצא אשר