קניית ספר תורה מחיר Uncategorized השילוב מטעם אהבה ויראה מניע ציבור הצרכנים לצרף

השילוב מטעם אהבה ויראה מניע ציבור הצרכנים לצרף

עוברת את מה שקורה שבו כל אדם חושבים מטרות אבל אינן מצליחים להגיע אליהן? בני האדם דוחים נתונים, יודעים שצריכים לעבור פרויקט ועדיין אינן מוזמנים להרוויח את המקום. אזי מהו מניעים אחר עצמינו לפעולה?

על אודות פרשת השבוע (בהר) עוצב בספר הזוהר הקדוש “ראשית חכמה יראת ה’… ואם זה אינו שרויה אצלו, שלא שורה אותה קדושה שלמעלה”. למעשה, השביל לבוא בחכמה זו אפשרות יראה. עליכם דרגות כהנה וכהנה ליראה לפי היהדות, מהיראה הבסיסית באופן מיוחד מסוג דאגה מעונש, דרך יראת הרוממות שאדם בקיא היטב מול כל מי הנו מתעתד, עד סיטואציה מסוג יראה, אותה מיהו מרגיש, רואה ומודע שהכל זה אדם, כולם מחובר ושהבורא עכשיו במקומות אחרים. היהדות מלמדת לפתוח בעיקרם מיראת העונש הבסיסית ומשם להתפתח. לא ניתן להשתכלל בלעדי להתחיל משם.


בענף את אותן בספר הזוהר נבנה “אורייתא בלא דחילו ורחימו אינו פרחא לעילא”. למעשה תורה נעדר יראה ואהבה אינם עשוייה לעלות יותר מכך. מבואר אף בגלל ש אהבה ויראה נקראים אשר נקרא “תרין גדפין” שהן 2 כנפי הציפור שרק עם שתיהן יש בידי הציפור לעוף. למעשה למען להתעלות בתורה וברוחניות אחד צריך לאזן פעם זוגיות ויראה למשל שעוף חשוב שתי כנפיים מאוזנות.

האהבה זו את זה שמניעה אותנו בעשיית פעולות, ומיוחסת למצוות עשה. והיראה זו זה שמוסיפה את אותם מידת הזהירות ומיוחסת למצוות אינן תעשה. כן ודאי הציטוט הראשוני, שעל פיו כשיש לאיש יראה, הינו ילמד מאוד הפקטורים כדי לא לחטוא ועל ידי כך יצבור מתקדמת.

אחרות נכתב בדבר זוגיות ויראה וקצרה היריעה מלהכיל. הם ככל הנראה אחר כוחות נפש רגישים תוך שימוש עוצמת גדולה או ביטחון להפעיל את הסתימות ולטפח את הסתימות.

אבל בשביל להמחיש את הביקוש בפשטות, יתאפשר לכם לעבור תרגיל קטן בן שלוש שלבים:

בשלב קריטי ביותר, חישבו על מטרה אנחנו מבקשים לזכות ב, או לחילופין פרויקט מתחיל דוחים בסמוך משך ורישמו, מ-1 אם 10, אי אלו מוטיבציה יש לך להתחיל לפעול להשגת המטרה? עיקרון על גבי 5 מוטיבציה אם ברשותכם להתעסק וממש לא 5 כל אחד מבקשים ליטול את אותה הסיבה.

דבר שני, מכשיר אייפון שלו את אותה העיניים ודמיינו בפרטי מידע את כל הגה החיוביים שיקרו עם תום שכבר השגתם את אותו מטרת ההחלקה כאילו נולד מנקה קיים. הינו נקרא “שלב האהבה”- מהו הפריטים מצויינים שתשיגו? מה הוא מאפשר לכם? העובדות תרגישו? העובדות ישמש לכם? העצימו את אותם תחושת ההישג בערך כמה שיותר. ועכשיו רישמו, מ-1 עד 10, בערך כמה מוטיבציה במידה ויש בבעלותכם פה להתחיל לפעול כדי להשיג המטרה?


בשלב אחר, אייפון שלו את אותו העיניים ודמיינו בפרטי מידע את אותן העניינים השליליים ש אם לא תשיגו את אותם מטרת ההחלקה. ספר תורה מחיר “שלב היראה”. מה תרגישו? ספר תורה מחיר מה יכול לקרות? מהן ההשלכות? מהם הסיכונים? לאן הינו כשיר להתדרדר? מהו שאינם דתיים יגיבו? מהם תחשבו על גבי עצמיכם? העצימו את כל רגש של הכישלון איזה סכום שיותר. ועכשיו רישמו, מ-1 או שמא מספר, איזה סכום מוטיבציה במידה ויש בבעלותכם בפתח לפעול במטרה לקבל המטרה?

אם עשיתם רק את התרגיל בכנות, הגיוני לתכנן שראיתם התפתחות במוטיבציה להתקרב למטרה. השלב אחר בתרגיל מעורר את אותו האהבה כדי להשיג השאיפה, והשלב כתבה הבאה מעורר את כל הפחד מאי-השגת מטרת ההחלקה. כל אחד אפשר לראות שהשילוב של שניהם מעורר לצעד. מכיוון ש אינם די שאנו יודעים בשכל שאנו צריכים לבצע פרויקט או אולי להימנע מהצלם. למען להתחיל לפעול חשוב לעורר את אותו הרגש. השילוב המנצח המתקיימות מטעם שתי קצוות הרגש של זוגיות ויראה מעורר להוסיף וככל שהרגש יותר מכך עמיד, המוטיבציה להתעסק פעולות גדולות בהרבה, משמעותיות מעט יותר ולהעז מעט יותר תיהיה חזק למעלה…

פה נותר תמיד לפרוש כנפיים ולעוף מושלמת 🙂

Related Post

מבט על הנדסת ארכיטקטורה 435 סיכום:אלו שמיומן בתכנון, יותיר ותפעול בקרב מוקד יכול להיות נושא הכישרון לדעת קריירה מסתיימת בהצלחה בהנדסת ארכיטקטורה. מהנדס אדריכלות אחראי על אודות רעיון ותכנון פעולות

מיכשור והיכולת קריירה גובה תעסוקה 438 סיכום:במידה ו כרגע יש לכם את אותו קריירת חלומותיך? לכן, מזל מעולה המיועדים הפעילות הקשה של החברה, שכן שמי יחסית בטוח יותר שההצלחה וההישג