קניית ספר תורה מחיר Uncategorized דהים העובדות עיניין כל כך טוב מסוגל להביא לכל כך לרוב צער.

דהים העובדות עיניין כל כך טוב מסוגל להביא לכל כך לרוב צער.

עתה דנה הממשלה בהעברת רוב הגיור.

כל כך משמעותית בוטחים בהם הוא צריך, זה הזמן הזמן להרוויח בזול סדר: דבר הענין ששייך ל כלל זה?

בקצרה: החוקים מטרתו לשנות את אותה הנעשה הקיים, בה מימוש הגיור ‘קשה’ כל, קשוח כל. החוק יאפשר ‘גמישות’ למי שרוצה להתגייר, בעשיית הנל למעלה בקלות רבה.

יש עלינו לדון, כאשר הוא טוב? כאשר מדובר כאן בפתח על הקלה ברוכה? או לחילופין לגבי אסון, בדבר חורבן טראגי?

עלות ספר תורה כן, אספר לנו סיפור.

אלו הרבנים הטובים במיוחד במאות התקופה האחרון, היה רבי יחזקאל לנדא זצ”ל, אדירה העירונית פראג (הוא ידוע בדבר בו ספרו הקלאסי: ה”נודע ביהודה”).

הינו בזמנו יהודי אחד שרצה להינשא לאשה. אבל, של היתה… אסורה להמציא אותו בהתאם ההלכה. היהודי דבר זה נהיה אלו אלים ומקורב למלכות, והיה משעמם שמרבית רצונותיו מתמלאים. הנו ביקש, ואפילו דרש מהרב שיסדר לו חופה וקידושין. הרב, כמובן, סירב. נוני יהודי משמש אינו הרפה, והפעיל את אותו קשריו, או שמא שהוא הצליח לבוא למלך עצמו, ולבקש אשר ממנו לאלץ רק את הרב לערוך עבורו את אותו החופה.

מה עושים עכשיו?

לסרב לצו המלכותי אינו היתה ברחבי תחליף, ומשום כך הודיע הרב אשר הוא הם יסדר את החופה.

וככה היה:

החתן עמד באתר החופה, נוסף על כך אשת החלומות, וכול הקהל.

הרב ניהל את העניינים: “קח את אותה הטבעת בידך, ואמור עם תום מילה במילה”.

החתן לקח אחר הטבעת, והתכונן לחזור במדויק מדוע שהרב יאמר.

“הרי את”.

-“הרי את”.

“מקודשת לי”.

– “מקודשת לי”.

מחיר ספר תורה בטבעת זו”.

-“בטבעת זו”.

“כדת הוד כבוד המלך”.

פוף!

ממחיר השוק הקהל התפוצץ מצחוק, היות הנו קלוט שלא קיים הסבר לקידושין אבל יאללה צריכים להיות עושים אותה למשל הנוסח הפופולארי בעם ישראל: “כדת דוד וישראל”.

קידושין “כדת המלך” ריקים מתוכן, חסרי כוונה.* * *
וזו זה מאוד הנקודה.

“קידושין” נקרא מושג הלכתי, ואי אפשר לעשותו אפילו בשיטת ההלכה. אך “כדת דוד וישראל”.

לומר שהאישה מקודשת “כדת הוד כבוד המלך” נקרא בדיחה עלובה, חוכא וטלולא.

וכך גם גיור, אודותיו כל מה.

גיור הוא נושא הלכתי, ויש גדרים עד מאוד קבועים בהלכה הדבר להרוויח את ההובלה. ואם לא יעשו זה טוב, וודאיים דבר התוצאה?

כלום!


כלומר, אינו נמכר בשם גיור.

מכיוון ש גורם הינו או שמא יהודי או גם שלא יהודי. אין אפור, לא מומלץ בידי ביניים, לא מומלץ חצי/חצי. יש להמנע מ 99%. הנו או על ידי זה או לחילופין בדרך זו, כן/לא, שחור/לבן. עד יהודי… או אינן. הולם פשוט?

חאפר מעידן זה לתרגם את המילים “הקלה בגיור”, למשמעות האמיתית שבהן. לקבל כעת אנחנו ולעבור כל אדם עשיית חלקי, תהליך הנקרא “כאילו”, ולהכריז שאנו יהודים.

הרי מה דעתכם?

או אולי מכריזים על גויים גמורים שהם כבר יהודים, מכיוון ש הוא למעשה נח מעט יותר בזמן נקרא מהיבט של פוליטית/השקפתית/כלכלית, הוא עוזר לעם היהודי?

אם, לאדם נושא כבוד פרטית למהותו היהודית, יש עלינו קיים טרגדיה לאומית?


אנו צריכים מאמרים שעדיף לסיים בסימן שאלו.

הוא למעשה אחד מהם.
Related Post

Auto DraftAuto Draft

רבי עקיבא אמר שהפסוק “ואהבת לרעך כמוך” (ויקרא יט, יח) הוא “כלל גדול בתורה” (ירושלמי – נדרים ט, ד). אבל דבר אוהבים מאוד אחר הזולת? לדוגמה שלכל אחד מעמנו יש